2da Reunión Técnica Intercultural

Fotografías: 2da Reunión Técnica Intercultural (aporte Comité Intercultural HBSJO)

• Avda Dr. Guillermo Bühler 1765 Osorno.
• Teléfono 064 - 2 336200
• [email protected]

Para correspondencia institucional:
[email protected]